Аналітичні матеріали


Основні аспекти організації методичної роботи у 2013-2014н.р.: проблеми та здобутки

На виконання наказу відділу освіти Косівської райдержадміністрації від 28. 08.2013 року № 130 «Про підсумки науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2012 – 2013 навчальному році та її організацію в 2013 – 2014 навчальному році» у районі була організована методична робота, основними завданнями якої були:

- удосконалення системи підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період;

- розвиток системи підтримки творчих педагогів;

- підвищення рівня управлінської компетентності керівних кадрів;

- удосконалення системи виявлення, вивчення, узагальнення та науково-методичного супроводу упровадження передового педагогічного досвіду;

- науково-методичний супровід різних видів моніторингу якості загальної середньої освіти та управління освітою на шкільному рівні;

- організація процесів аналізу та апробації інноваційних освітніх проектів;

- нормативно-правовий супровід методичної роботи;

- системний підхід до вивчення стану викладання предметів та організації методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах;

- забезпечення готовності педпрацівників до використання ІКТ у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

Методична служба в районі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності педагогів, на збагачення й розвиток їх творчого потенціа­лу, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку школярів.

У 2013 – 2014 навчальному році діяльність методичного кабінету спрямовувалася на реалізацію ІІ етапу єдиної науково-методичної проблеми «Науково-методичне забезпечення формування навчально-виховного середовища як фактора розвитку особистості». Дана проблема є актуальною для нашого району. В основу її вибору поставлено завдання: створити в загальноосвітніх закладах району освітнє середовище, яке б базувалося на впровадженні в навчально-виховний процес досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічної практики, нових педагогічних ідей; сприяти росту та розвитку творчої активності і майстерності педагогів, розвитку талановитої і обдарованої дитини; оптимізації навчально-виховного процесу в цілому.

Над реалізацією даної проблеми методичний кабінет працює другий рік і має цікавий досвід та певні напрацювання. В районі:

- створено та поповнюється картотека фахової та методичної літератури з обраної теми;

- укладено угоду про співпрацю з регіональним центром інституту обдарованої дитини (О.Микитин);

- упродовж 2013-2014н.р. проведено 53 засідання РМО, 72 заняття ПДС, 4 тематичні семінари, 2 проблемні семінари, 16 ПДС голів МШМО, 24 засіданя МШМО, 7 занять майстер-класів, 16 занять шкіл молодих вчителів, 30 засідань творчих груп, 4 заняття авторських творчих майстерень, 1 ярмарок педагогічних ідей, мета проведення і завдання яких виходили з завдань реалізації проблемного питання методкабінету;

- педагоги району беруть активну участь у методичних заходах, організованих ОІППО. 6 кращих учителів працюють у АТМ, 19 - у обласних творчих групах;

- методична робота з педагогічними кадрами реалізувалася через колективні, колективно-групові, індивідуальні форми роботи, серед яких домінують районні та міжшкільні, шкільні методичні об’єднання, постійно діючі семінари, тематичні семінари, майстер-класи, школи молодого вчителя, творчі групи. Діяльність всіх форм методичної роботи сплановано відповідно до рекомендацій, запитів та потреб педагогів району. Досягненням у цьогорічній роботі вважаємо діяльність авторської школи «Школа молодого директора» під керівництвом О.Радиш, директора Рожнівського НВК «Гуцульщина». Разом з тим, методичному кабінету слід модернізувати форми методичної роботи шляхом проведення віртуальних консультувань, майстер-класів у режимі online, проведення інтернетконференцій тощо;

- видано локальні положення: «Положення про авторську школу молодого директора» (схвалено колегією відділу освіти, протокол №2 від 12.03.2014 року); «Положення про районний огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет математики» (схвалено радою методкабінету, протокол №4 від 21.11.2013 року);

- упродовж червня 2014 року на базі шкіл району пройшли літні оздоровчі табори для учнів, які мають нахил до окремих предметів;

- звертається увага на вшанування пам’ятної дати в житті українського народу – 200-річчя життя та діяльності Т.Г.Шевченка. В районі розроблено та реалізовано заходи з метою відзначення даного ювілею. А 27 жовтня 2013 року у Стопчатівській ЗОШ І-ІІІ ст. (на батьківщині Д.Павличка, лауреата Шевченківської премії) відбулася творча зустріч членів учительського поетичного клубу «Сповідь» спільно з творчими педагогами Коломийського району. У червні 2014р. проведено педагогічний міст між Путильським та Косівським районами, приурочений 180-річчю з Дня народження Ю.Федьковича;

- у межах державної програми «Вчитель» та програми «Обдаровані діти» проведено:

- учнівські конкурси:

- ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів;

- районний зліт обдарованої учнівської молоді Гуцульщини;

- регіональний зліт обдарованої учнівської молоді Гуцульщини;

- районний екологічний фестиваль «Гірська веселка»;

- районний фестиваль «Новорічно-різдвяна іграшка»;

- конкурси професійної майстерності педагогів:

- «Учитель року – 2014»;

- Всеукраїнський конкурс керівників гуртків «Джерело творчості»;

- конкурс «Керівник гуртка – 2014»;

- 4 загальноосвітні навчальні заклади долучено до дослідно-експериментальної роботи з теми «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості» (наказ головного управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації від 25.04.2012р. №328 «Про участь у проведенні експериментальних досліджень із теми «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості»;

- 2013-2014 навчальний рік приніс певні результати обдарованій учнівській молоді. Зокрема в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів зросла кількість учасників з 1685 у 2012/2013н.р. до 1725 у 2013/2014н.р. З них: 279 учнів зайняли призові і переможні місця; 46 – посіли перші місця; 58 школярів стали учасниками обласного етапу предметних олімпіад, з них 17 – стали переможцями і призерами.

Найбільш вдало виступили наші школярі в обласних олімпіадах з математики (4 переможці), фізичної культури, англійської та німецької мов, екології (по 2 переможці). А учениця Косівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Нижаща Людмила представляла нашу область на IV етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови (вчитель Бойко Наталія Богданівна) та Осташ Іванна, учениця Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. стала переможцем обласної олімпіади з фізичної культури та брала участь у IV етапі змагань (вчитель Абрам’юк Віталій Васильович).

Мають наші школярі добрі досягнення в обласному етапі МАН. Зокрема, із 7-ми учасників МАН 4 - стали переможцями, а учні 10 класу Косівського НВК гімназії-інтернату Гаджук Владислава та Павлюк Любомир зайняли перші місця на обласному рівні (вчитель Лаюк Слава Петрівна).

У 2013-2014 н.р. відбулося районне свято «Ми надія твоя, Україно» для обдарованої молоді. З метою стимулювання творчої праці вчителів та учнів, 17 учнів-переможців ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 4 переможці конкурсу-захисту МАН та їхніх учителів нагороджено преміями фонду Ю.Дерев'янка та грамотами відділу освіти;

- важливою складовою реалізації проблемного питання району є створення навчально-методичного забезпечення нового змісту освіти. З метою надання практичної допомоги вчителям з впровадження Держстандартів початкової та базової загальної середньої освіти методистами підготовлено тематичні сторінки, які видруковані в бюлетені «Освітянський вісник» (методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів, створення відповідного освітнього середовища для учнів початкових класів та п’ятикласників, методичні рекомендації для практичних психологів закладів освіти щодо створення сприятливого психологічного середовища, адаптації дітей та діагностування).На допомогу вчителям і учням для реалізації варіативної складової робочих навчальних планів методистами та вчителями району розроблено 6 програм з гуцульщинознавства. Досвідом роботи з даного питання методисти методкабінету ділилися в ході проведення обласного семінару завідувачів РМК, директорів ІМЦ;

- колегіальним органом, який визначає перспективи розвитку науково-методичної роботи в районі, розглядає її результати є рада методичного кабінету. Впродовж 2013 – 2014 н.р. усі її засідання сплановувалися і проводилися не рідше 4-х разів на навчальний рік. На засіданнях ради методкабінету обговорено та прийнято рішення з таких ключових питань: організаційно-методична діяльність районного та шкільних методичних кабінетів щодо роботи з педагогічними кадрами; результативність та ефективність курсової підготовки; ефективність окремих форм методичної роботи (творчих груп, МШМО, шкіл молодого вчителя), результативність упровадження інновацій; стан викладання та рівень навчальних досягнень школярів з окремих предметів; робота з обдарованою учнівською молоддю; науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти; схвалено локальні документи та власні методичні розробки, програми, підготовлені творчими вчителями району тощо;

- системний підхід в організації та проведенні методичної роботи в районі забезпечується через співпрацю методичного кабінету з відділом освіти, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніми навчальними закладами, дошкільними та позашкільними установами району;

- у 2012-2013 та 2013-2014 навчальних роках методкабінетом зверталася увага на впровадження в практику роботи нової законодавчої та нормативно-правової бази, Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, Базового компонента дошкільної освіти. З цією метою було розроблено комплексний план дій щодо підготовки педагогічних працівників до впровадження змін, відповідно до напрямів діяльності здійснюється його реалізація. Проводяться наради з учителями початкових та п’ятих класів, видаються матеріали на допомогу вчителям, вихователям, учням, батькам, класним керівникам. Упродовж жовтня 2013р.та квітня 2014 р. проведено моніторингові дослідження з адаптації учнів 5-х класів щодо викладання математики, української мови, іноземних мов. Питання заслуховувалося на засіданні ради методкабінету (протокол №4 від 21.11.2013р.);

- методичний кабінет забезпечував фахове зростання всіх категорій педагогічних працівників району як шляхом керованої самоосвіти, так і через проходження курсової підготовки в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Проходження курсової підготовки педпрацівників організовувалося відповідно до Угод, укладених між обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та відділом освіти. Відповідно до наказу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на базі району проведено обласні курси вчителів початкових класів, математики (методисти Михайлюк Л.М., Онуфрійчук Л.І), що дало значну економію бюджету відділу освіти.

Проведено педпрактики слухачів курсів ІППО на базі навчальних закладів району: керівників ЗНЗ (Рожнівський НВК);

учителів математики (Косівська ЗОШ №2);

учителів інформатики (Кутська ЗОШ І-ІІІ ст. );

вихователів ГПД (Косівська ЗОШ №1);

директорів ЦДТ (Яблунівський ЦДТ);

керівників гуртків ЦДТ (Косівський ЦДТ).

Питання проходження курсової підготовки педагогічними кадрами району обговорюються в ході проведення занять постійно діючих семінарів, засідань міжшкільних методичних об’єднань, з року в рік заслуховуються на засіданні ради методкабінету (протокол №1 від 10 січня 2014 року). Педагоги району залучені до різних форм курсової підготовки. Однак, керівниками навчальних закладів, методистами методкабінету недостатня робота ведеться з залучення вчителів до нових форм проходження курсової підготовки, зокрема таких, як поетапна та дистанційна;

- відповідно до нового Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) методичний кабінет відділу освіти Косівської райдержадміністрації особливу увагу приділяє реалізації модернізованих функцій науково – методичної роботи, серед яких - інформаційно- аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів. Картотека передового педагогічного досвіду методичного кабінету налічує понад 50 об’єктів на рівні області та району;

- поширення передового педагогічного досвіду - це діяльність, спрямована на ознайомлення працівників освітніх навчальних закладів із суттю досвіду, обґрунтування доцільності його впровадження, популяризацію передової педагогічної ідеї. Важливе місце у вирішенні цього питання належить інформаційно – методичному бюлетеню методичного кабінету та відділу освіти РДА «Освітянський вісник», бібліографія публікацій якого за останні три роки становить понад 200 найменувань. Поряд з цим використовуються також такі види і форми роботи:

- виступи авторів передового педагогічного досвіду на районних, обласних та республіканських науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, «круглих столах», методичних об'єднаннях, курсах підвищення кваліфікації;

- проведення відкритих занять, виховних заходів, семінарів тощо;

- публікації у фахових періодичних виданнях, на веб-сайті методкабінету, загальноосвітніх навчальних закладах району;

- методичним кабінетом здійснюється власна видавнича діяльність. Щорічно збільшуються обсяги видань методичних матеріалів, що користуються попитом серед освітян району. У середньому за рік методичний кабінет видає понад 20 одиниць різноманітних методичних видань;

- протягом року проводилися методичні оперативки з методистами методичного кабінету, керівниками ЗНЗ, МШМО, ШМО, педагогами району з питань ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо;

- чималим досягненням пошуково-краєзнавчої роботи вважаємо збір матеріалів та відкриття силами методичного кабінету музею краєзнавця, літературознавця, першого завідувача методичного кабінету І.А.Пелипейка.

У 2014 – 2015 н.р. методичний кабінет планує:

1. Продовжити моніторинг педагогічної та психологічної компетентності педпрацівників, їхніх запитів і потреб; освітньої діяльності навчальних закладів згідно з планом роботи ОІППО та планом роботи методичного кабінету.

2. Продовжити роботу щодо узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду освітян району. Здійснювати методичний супровід узагальнення педагогічного досвіду на рівні навчальних закладів.

3. Стимулювати участь педпрацівників району у різних конкурсах професійної майстерності, оновлювати форми проведення І (районного) етапу конкурсу «Учитель року».

4. Залучати педпрацівників до публікації освітянського досвіду в педагогічній пресі.

5. Координувати діяльність міжшкільних, шкільних методичних об'єднань, Школи молодого вчителя, Школи професійної майстерності. Оновлювати форми та зміст роботи з ними.

6. Забезпечувати педагогічні умови соціалізації школярів та розвиток їхніх ключових компетенцій під час навчальної та виховної роботи. Проводити моніторинг ключових компетенцій випускників школи.

7. Здійснювати науково-методичне та психологічне забезпечення роботи з обдарованими дітьми, залучати їх до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах різного рівня. Стимулювати ведення інтелектуальних конкурсів.

8. Здійснювати науково-методичний супровід дослідницької роботи учнів та дослідницько-експериментальної діяльності навчальних закладів.

9. Здійснювати пошук обдарованої молоді, застосовуючи психолого-педагогічні дослідження, моніторинги. Постійно оновлювати банк даних обдарованих та талановитих дітей.

10. Здійснювати науково-методичний супровід діяльності шкільних бібліотек. Продовжити роботу над апробацією підручників.

11. Організувати роботу з перевірки та консультування щодо змістового забезпечення варіативної частини навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

12. Продовжити роботу з оновлення основного сайту методичного кабінету відділу освіти Косівської райдержадміністрації.

13. Продовжити впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. Проводити моніторинг використання ІКТ на уроках та позаурочній діяльності.

14.Продовжити організаційний та методичний супровід освітянських програм району.

23.06.2014р.

Завідувач методкабінету О.Лесевич

Кiлькiсть переглядiв: 1994

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.